تور پاریس پرواز ماهان

جزییات تور

شهر مبدأ:

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

ارسال 60 % کل هزینه تورزمان رزرواسیون ضروری و درغیراینصورت رزرو ارسالی تایید نمیباشد
زیر 2 سال 890000 تومان
گشتها: بازدید از خیابان شانزه لیزه ، برج ایفل ، ساختمان اپرا ، دروازه پیروزی و میدان کنکورد و بازدید از کلیسای نوتردام ،
خیابان ریوولی ، بلوار سن ژرمن و کلیسای ساکره کور وبازدید از موزه لوور و پارک تفریحی دیزنی لندو کاخ ورسای .
کلیه ورودیه گشت ها به عهده مسافر می باشد
مدارک مورد نیاز ) کپی ها حتما در برگه A4 ) 1 تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر –
2 اصل گذر نامه با حداقل – 6 ماه اعتبار به همراه دو سری کپی از صفحه اول گذرنامه به همراه چهار قطعه عکس 5 / 4 * 5 / 3 )جدید.رنگی ، تمام رخ ، با زمینه روشن (
3 کپی از تمام صفحات شناسنامه کپی از تمام صفحات سند مالکیت به نام فرد متقاضی – – 4 گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک همراه با ریز پرینت – 2 ماه آخر
سفر برای دارندگان حساب های جاری. کپی از قراردادهای سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت برای دارندگان حساب های سپرده )حداقل مانده حساب 40 میلیون تومان(
5 مدارک شغلی: –
* برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها: کارت بین المللی دانشجویی یا کپی از حکم استخدامی عضو هیئت علمی
* برای صاحبان شرکت های خصوصی )مدیر عامل، عضو هیات مدیره،..(:کپی از روزنامه رسمی تاسیس شرکت و کپی از روزنامه آخرین تغییرات شرکت
* برای کارمندان بخش دولتی: کپی از آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی /کارمندان بخش خصوصی: گواهی اشتغال به کاربه زبان انگلیسی همراه با گواهی سابقه
بیمه 1 سال قبل از سفر از تامین اجتماعی * برای کسبه: کپی از جواز کسب / کارت بازرگانی
6 کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی ) آمریکا کانادا شنگن سوییس انگلیس استرالیا( – – – – – –
دو هفته قبل ازسفرکلیه هزینه های ارزی می بایست تسویه گرددوهمچنین ضمانتنامه بازگشت از سفر به
مبلغ 50 میلیون تومان نیز تحویل دفتر گردد، خواهشمند است شرایط ثبت نام را به مسافرین خود توضیح کامل دهید.
1 در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری – 20 % از کل مبلغ تور کسر و مابقی مسترد می گردد.
2 در صورت لزوم مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده درسفارت حضور داشته باشند. –
3 در صورت تغیر خط هوایی، اطلاعات مربوطه متعاقبا اعلام میگردد. –
4 مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس همکار بوده و پرستاره مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت. –
5 – Check in ساعت 00 / 14 و Check out ساعت 00 / 12 ظهر می باشد.